RE-FRAMES  

is dé steun en toeverlaat voor mens en (startende) organisatie bij  turbulentie, stagnatie, ontwikkeling en groei.

Bedrijfsanalyse en projectmanagement

Bedrijfsanalyse en -optimalisatie.
Wat geweldig als er helderheid is over de processen en procedures die gehanteerd worden met betrekking tot besturen en beheren van de organisatie. Heerlijk als de organisatie optimaal functioneert en er een heldere communicatie is naar zowel de organisatie zelf  als naar externe relaties. Maar voor dat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren!

Door een snelle groei van de organisatie of een veranderende markt, is men veelal het gebruik van en de controle over bepaalde bedrijfsprocessen verloren. Door alle veranderingen en de onstuimige groei is de onderlinge samenwerking onder druk komen te staan en is er een reële kans op communicatiestoornis, toename van foute handelingen en van klachten van klanten. In die turbulente tijd is er ook nog eens onduidelijkheid ontstaan in de veelheid en verscheidenheid van de door het team en de directie uitgevoerde taken. 

De informatie en administratie functie is dikwijls te mensafhankelijk geworden en de tijdigheid en volledigheid van de (gewenste) informatievoorziening komt in het geding. Personeel blijft in hun comfortzone en projecteren hun angst voor verandering op de ander.  Ach...,de financiële resultaten van de onderneming zijn dermate waardoor de noodzaak om zaken te veranderen of aan te passen als minder urgent worden ervaren. De organisatie gaat niet over in actie, laten liever alles bij het oude. |

Gezien de ambities en de doelstellingen van iedere organisatie is het van het grootste belang om tijdig te werken aan structuren en optimaliseren van de organisatie zodat deze past bij de nieuwe werkelijkheid. De tijd die daardoor vrijkomt zal de leiding in de gelegenheid stellen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het bedrijf  te laten groeien.
Analyseren, structuren, implementeren, afbreukrisico's in beeld brengen en bijsturen vanuit de praktijk dat is Re-frames. Schakel Re-frames ook in bij stagnatie, turbulentie,  groei, ontwikkeling, herstructurering, reorganisatie,  fusie of bedrijfsovername. Voor het maken van een afspraak contact ons.


Projectmanagement
Veel aanbieders van producten en services offreren deze in de vorm van “turn-key”. Denk daarbij aan een (complexe) machine inclusief installatie, een huis, een organisatie aanpassing. 

Dit vraagt begeleiding, toezicht en eventueel het dragen van verantwoordelijkheid voor een duidelijk gedefinieerd traject vanaf de start van de werkzaamheden tot de oplevering van het aangebodene. Men levert een product met alles erop en eraan; met een duidelijk leveringsobject zowel kwalitatief ( het doet wat het moet doen en dat binnen de vereisten) als kwantitatief (binnen budget) als qua tijdspad (de afgesproken datum van oplevering).

Re-Frames levert de benodigde, eventueel aanvullende projectmanagement capaciteit; neemt indien gewenst en mogelijk de uitvoeringsverantwoordelijkheid op zich. Het spreekt voor zich dat daarbij de kwaliteit van de “intake” van een dergelijke opdracht essentieel is voordat de acceptatie van de opdracht tot stand kan komen.

 Re-Frames laat u graag zien hoe zij zo’n proces ingaat en afwerkt contact ons.

                                  ______________________________________


Bezoek ook onze pagina's:

Personal coaching  Out of the box, out of frames! De ontdekking van je  leven!   Het probleem dat we denken te hebben, is zelden het probleem dat we hebben. Je leert om te gaan met.... lees verder

Business Coaching & Training voor individuele werknemers, groepen, teams, leidinggevenden, ondernemers en bestuurders. Deze zijn gericht op persoonlijke effectiviteit, conflicthantering , teambuilding, management en leiderschap. Ook kun je Re-frames inschakelen om mens en organisatie te begeleiden bij...  lees verder  

Ons team De Re-Framers  


Opbellen
E-mail