RE-FRAMES  

is dé steun en toeverlaat voor mens en (startende) organisatie bij  turbulentie, stagnatie, ontwikkeling en groei.

Methoden.

In haar coachingstraject maakt Re-Frames gebruik van o.a. de volgende methoden: 
EIK  ( Enneagram Integratie Kunde) waaronder NLP en NEI
 CBT ( Chakra balance techniek )
Het Enneagram  
 Thought Field Therapy
EE (Emotioneel Evenwicht)  
Spiertest  
Quantum Touch  

Naast de genoemde methoden maakt Re-Frames ook gebruik van diverse andere technieken, hulpmiddelen en modellen.
Afhankelijk van de situatie, persoon of bedrijf kunnen deze worden ingezet.

 

Wat is:

EIK (Enneagram Integratie Kunde)
EIK staat voor Enneagram Integratie Kunde. Deze therapie is een combinatie van het Enneagram met diverse andere methoden, waaronder EE, NLP en CBT, en is gericht op het snel opsporen van emotionele blokkades.
De werkwijze gaat via diverse protocollen, die op een gestructureerde wijze naar de oorzaak gaan. De combinatie van de spiertest en gesprekken geven op een diep niveau inzicht.  

Thougth Field Therapie
Deze therapie (TFT) is de verzamelnaam voor alle therapieën die werken met subtiele energieën gebaseerd op de energiebanen, energiecentra en bioveld, en waar energie, emoties en gedachten elkaar ontmoeten. Het werken met Thougth Field Therapie maakt het mogelijk om op een snelle efficiënte manier tot de kern van het probleem door te dringen

Emotioneel evenwicht 
EE staat voor Emotioneel Evenwicht en dat lichaam en geest volkomen in balans zijn. Het staat voor stromende lichaamsenergie. EE geeft ons inzicht in beperkende overtuigingen en blokkades en het geeft inzicht in de onverwerkte ervaring die achter deze blokkades en overtuiging schuilgaat.  Blokkades zijn emoties die niet of niet goed verwerkt zijn en die zich in het lichaam hebben verankert. Hierdoor ontstaat er emotionele onevenwichtigheid. Dit kan zich uiten door lichamelijke en geestelijke klachten. EE is een snelle en doeltreffende methode waarmee je op een simpele manier aan je klacht kunt werken. 

Het Enneagram  
Over het Enneagram is zoveel te vertellen, alles in het leven past in en is te verklaren via het Enneagram. Het Enneagram is een model en dat wil zeggen dat het een gebruiks-voorwerp is. Je moet het dus gebruiken. Het Enneagram is een routekaart die je brengt waar je wilt zijn. Je moet dan eerst weten waar je bent en waar je heen wilt. Als je dat weet, kun je je route bepalen. Het Enneagram geeft vele mogelijkheden en het geeft  zekerheid en vertrouwen. Jij bent uniek en het model laat zien waar jij staat in de wereld, waar de anderen staan, hoe zich dat tot elkaar verhoudt en wat je moet doen om je doel te bereiken.  Onderstaand een korte omschrijving van het psychologisch model en het procesmodel.  

Het Enneagram als psychologisch model.  
Dit model geeft op een diep niveau inzicht in de onbewuste motivatie voor gedrag. Het geeft inzicht in jouw gedrag tegenover anderen en in het gedrag van anderen tegenover jou. Het Enneagram is kleurrijk, omdat het rekening houdt met de dynamiek van de mens. Het Enneagram maakt duidelijk hoe je jezelf kunt vinden en kunt ontplooien. We ontdekken de donkere kanten, de kanten waarmee we niet graag worden geconfronteerd en waar we niet graag naar kijken. Dat kan pijnlijk zijn, maar men kan zichzelf alleen maar heel goed leren kennen als men eerst naar de donkere kanten kijkt. Iedereen heeft positieve en negatieve kanten. De een heeft wat meer van het een dan de ander. Het Enneagram geeft aan hoe we onze negatieve kanten kunnen verbeteren en onze positieve kanten kunnen versterken.

Het Enneagram als procesmodel
Ieder proces, of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, het houden van een presentatie of een bedrijfsproces, is aan de hand van het Enneagram beter te begrijpen. In het procesmodel komt duidelijk naar voren waar het proces stagneert en door het actief in te zetten, wordt inzicht verkregen in het verloop van het proces.  

Spiertest
George Goodheart ontwikkelde de basis voor kinesiologie waarbij men uit gaat van een spiertest. Dit is een beproefde techniek die bij meerdere therapievormen wordt toegepast.

In het onbewuste worden alle gebeurtenissen en ervaringen opgeslagen, het is als het ware je harde schijf. De spiertest blijkt een enorm goede methode te zijn om te communiceren met het onderbewustzijn. Uitgangspunt hierbij is dat je onbewuste alle antwoorden weet. Het is een zeer makkelijke en snelle methode om tot de kern van een probleem door te dringen. Kinesiologie is sinds 1970 een hulpmiddel voor o.a. coaches, chiropractors, homeopaten en therapeuten .

Opbellen
E-mail